Årås historia

1983 bildades Bygdegårdsföreningen Årås kvarn som till att börja med köpte kvarnen och började renovera den för att få en plats att samlas på för bygdens innevånare. Allteftersom arbetet fortskred höjdes ambitionsnivån och man bestämde att den även skulle få en standard som också fungerade för uthyrning, Kvarnen stod klar hösten 1987, och är nu också förutom en aktiv bygdegård en populär byggnad för bröllop och fester.

1991 var föreningen redo att utöka sin verksamhet och de två yttersta flygelbyggnaderna Mejeriet och Drängstugan köptes in. Några år senare var Mejeriet renoverat och ombyggt till vandrarhem och 2001 var Drängstugan färdig och fick pris som Årets hus. Rummen i båda byggnaderna inreddes pietetsfullt med anknytning till Årås historia. I Drängstugan inreddes bl.a en bröllopssvit med ett motsvarande ”svärmorsrum”.

2011 förvärvades de resterande byggnaderna av Årås Säteri; den stora säteribyggnaden med de två närliggande flyglarna och parken. Både parken och byggnaderna var mycket förfallna och föreningen påbörjade renoveringen som fortfarande pågår och troligtvis kommer så att göra i många år till.

Parken: Tack vare ett betydande bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2018 och ovärderlig hjälp från fantastiska volontärer har vi kunnat återuppföra terrassmurar och andra kostsamma projekt. Parken är nu en vacker kulturhistorisk plats under ständig utveckling

Säteribyggnaden: Exteriört har Säteribyggnaden renoverats och återställts till sin forna glans. Mycket av detta arbete har gjorts tillsammans med Svensk Byggnadsvårdsförening i samband med våra årliga byggnadsvårdsläger.

Södra flygeln – som förr var rättarbostad: Sedan 2014 har denna byggnad varit föremål för en omfattande renovering där byggnadsvård har stått i centrum. Under våren 2024 kommer renoveringen vara klar och Trädgårdshotellet, ett helt unikt boende med sju bekväma dubbelrum slår upp dörrarna.

Norra flygeln /Handelsboden: Byggdes i början av 1800-talet och inhyste en handelsbod under 1920 talet fram till någon gång under 1940-talet. Här har föreningen under sommarsäsongen en Loppis som bygger på gåvor från traktens innevånare och där intäkterna går till utvecklingen av Årås Säteri och Trädgårdar.

Den fristående Gamla källaren: Denna byggnad är den äldsta delen och troligtvis från 1600-talet. För att bevara denna historiska byggnad har stenmurarna återupprättats ett tak har byggts och de tre valven har grävts ut och kalkats.

Säteriets historia

På sin tid var detta gods och herresäte betraktat som en av de förnämsta i trakten. Den verkliga storhetstiden var på 1500- och 1600-talet, under släkten Gyllenstierna. Den förste kände ägaren var riksrådet Erik Eriksson Gyllenstierna af Lundholm, som avled år 1502. Godset förblev i ättens ägo i över 200 år.

Erik Eriksson Gyllenstierna var gift med Anna Karlsdotter, som tillhörde Winstorpätten, en av Sveriges äldsta adliga ätter, som härstammade från Winsarp utanför Dalum. Anna Karlsdotter var änka efter Erik Karlsson Vasa, en nära släkting till Gustav Vasa.

Erik Eriksson Gyllenstiernas morfar var Karl Knutsson Bonde, riksföreståndare och kung vid flera tillfällen på 1400-talet. Efter Erik Eriksson Gyllenstierna följde Carl Eriksson Gyllenstierna (1502) och Erik Carlsson Gyllenstierna (1541). Båda var riksråd, och den senare avled år 1586 och är begravd i Kölingareds kyrka.

De sista i släkten Gyllenstierna som ägde Årås var Axel Mac Douwall, gift med Beata Conradsdotter Gyllenstierna, och efter dem Claes Gustav Rålamb, som var syskonbarn till Beata Conradsdotter Gyllenstierna. C. G. Rålamb innehade godset fram till år 1757.

Huvudbyggnaden, som uppfördes på 1400-talet, brann ner år 1792 men återuppfördes till sitt nuvarande utseende.

På gården fanns också en unik åttakantig ladugård som byggdes upp omkring år 1900. Det fanns endast två sådana ladugårdar i Sverige. Tyvärr revs denna ladugård i början av 1960-talet, dock finns det bildmaterial kvar som dokumenterar ladugården.

Årås ägare

Efter Gyllensteirnorna har det varit många ägare till Årås:

1757 Kort tid – Johan Gabriel Creutz

1757 -1769 – Nils Wästfelt, kapten, bergsråd, son av Anders Westeman, som blev adlad Wästfelt. Anlade Ryfors Bruk.

1769 -1808 – Adolf Fredrik Wästfelt. Under hans tid, år 1792, brann huvudbyggnaden.

1808 -1809 – Georg Wästfelt.

1809 -1812 – Gerhard Rydeberg, Länsman.

1812 -1819 – Jesper Svedenborg

1819 -1837 – Johan Adolf Pfeiff.

1837 -1879 – Carl FR. Gustaf Adolf Pfeiff.

1879 -1892 – Georg (F C) Isoz.

1892 -1895 – Sanfrid Theodor Beglund.

1895 -1898 – Aron Wilhelm Berglund

1898 -1899 – Stråkens Trävarubolag, Gustav Sundling, Margareteholm.

1899 -1912 – Otto F:son Thörn.

1912 -1913 – Karl Johan Holmgren

1913 -1915 – Adolf Larsson

1915 – Uunder kort tid i tur och ordning Carl Palm, Carl Blom och Anders Hansson.

1915 -1918 – Carl Nilsson Börrisson missionär

1918 -1921 – Bror Berdén.

1921 -1922 – Alfred Natanael Von Essen

1922 -1923 – Carl Johan Adolf Engström, Grosshandlare.

1923 -1945 – Ernst Wilhelm Johansson, Grosshandlare. Byggde nuvarande kvarnen och ett elverk.

1945 – Under kort tid i tur och ordning: C G Grennström och C J Lagercrantz

1945 -1949 – Simon Lindholm (direktör Eksjöhus)

1949 -1961 – Birger Johansson.

1961 – Kunglmajt och Kronan (DOmänverket/assidomän)

1982 – Huvudbyggnad med de två flyglarna, familjen Frändås

1983 – Kvarnen, bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.

1991 – Vandrarhem och drängstuga (röda flyglar), Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.

2011 16 maj – Förvärvade bygdegårdsföreningen Årås Kvarn de resterande byggnaderna av familjen Frändås och är därigenom ägare av hela det ursprungliga Årås Säteris kvarvarande byggnader.

Läs mer om Årås här: länkar: Årås säteri (expo-vgr.se)