Återskapandet av Årås

En historia om engagemang och passion!

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn bildades 1983 och har cirka 350 medlemmar. Dessa medlemmar delar en gemensam vision,
att utveckla Årås Säteri och Trädgårdar till ett attraktivt turistmål samtidigt som det fortfarande ska vara en plats där alla bygdens invånare kan mötas och umgås.

Föreningen har en djup förankring i byggnadsvård och trädgårdsutveckling. Under året anordnar föreningen kurser inom dessa områden för att sprida kunskap och hjälpa till att bevara Årås för kommande generationer.

Föreningen anordnar också många evenemang. Pubkvällar, veteranfordonsdagar, julmarknader, valborgs- och midsommarfiranden är några exempel på vad som anordnas under året. Dessa evenemang ger inte bara besökare en möjlighet att uppleva Årås kulturhistoria, utan är också en möjlighet för bygdens invånare att sammanstråla och ha roligt tillsammans.

Genom föreningens engagemang och arbete fortsätter hela Årås säteri med tillhörande flyglar, kvarn och trädgårdar, både fruktträdgård såväl som grönsaksodling och blomstrande park, att leva vidare och förbli en viktig del av vårt kulturarv.

Vill du hjälpa till att bevara en del av vår kulturella historia, bli en i föreningen och vara med i återskapandet av Årås Säteri & Trädgårdar.
Vi söker även alltid efter fler som vill bidra med trädgårdsarbete, utveckling och uppbyggnadsvård, event och tillfälliga projekt – läs mer om voluntärarbete via knappen nedan.