Det finns samlingsrum i alla boendehusen. I kvarnen finns det tre samlingslokaler av lite olika storlek. Mer info här: (länk till sidan med lokaler)